archeolog
  • grudzień

    1

    2023
Kim jest archeolog?

Kim jest archeolog?

archeolog

Ziemia kryje wiele bezcennych artefaktów przeszłości, które stanowią źródło wiedzy na temat minionych czasów. Badacze, którzy zajmują się wykopaliskami i prowadzeniem późniejszych badań to archeolodzy. Na czym polega ten zawód i jak wygląda w praktyce?

Archeolog to zawód, który związany jest ściśle z dziedziną nauki nazywaną archeologią. Zajmuje się ona odtwarzaniem społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, wodzie lub na ziemi materialnych pozostałości działań człowieka oraz szczątków zwierząt i ludzi. Obecny stan wiedzy na ten temat oraz możliwość podziwiania zachowanych artefaktów z dawnych czasów zawdzięczamy archeologom, których praca realizowana jest poprzez badania w terenie oraz późniejsze opracowywanie i dokumentację odkryć. Popkulturowa wizja barwnych przygód Lary Croft czy Indiana Jonesa niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Nie oznacza to jednak, że zawód archeologa jest nudny lub niepotrzebny. Jak współcześnie wygląda jego wykonywanie i co trzeba zrobić, aby zostać archeologiem?

Jak zostać archeologiem?

Archeolog to osoba posiadająca odpowiednie i poświadczone dokumentami kwalifikacje zawodowe, która trudni się badaniem dawnych kultur, cywilizacji oraz relacji między ludźmi a otaczającym ich światem. Archeolog znajduje się w Polsce na liście zawodów regulowanych. Oznacza to, że nadzory i badania archeologiczne może wykonywać on dopiero po uzyskaniu magistra na kierunku Archeologia oraz odbyciu 12-miesięcznych praktyk zawodowych.

Ile zarabia archeolog?

Zawód archeologa nie należy do najlepiej opłacanych. Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi 3 440 zł brutto, co sprawia, że przyciąga głównie pasjonatów historii i badań przeszłości. Na wyższe zarobki powyżej 4360 zł brutto może liczyć ok. 25% najlepiej opłacanych archeologów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim pracownicy lub właściciele firm prywatnych, pełniących usługi dla branży budowlanej.

Czym zajmuje się archeolog?

Zadaniem archeologa jest odnalezienie, dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych poprzez stosowanie różnorakich badań np. geochemicznych i geofizycznych. Posiadany tytuł uprawnia również do podejmowania pracy na stanowiskach eksperckich i naukowych, m.in. jako rzeczoznawca lub pracownik akademicki.

Współcześnie archeolodzy znajdują zatrudnienie w sektorze komercyjnym przy budowie nowych inwestycji. Wśród prowadzonych przez nich działań znajdują się ratownicze badania wykopaliskowe, których celem jest odkrycie i dokumentacja wszystkich reliktów archeologicznych znajdujących się w obrębie stanowiska archeologicznego zagrożonego inwestycją. Badania archeologiczne ratownicze prowadzi się w takim zakresie, w jakim prace ziemne mogłyby naruszyć zabytek archeologiczny. Zlecenie prac, często poprzedzone jest audytem, zleconym przez prywatnych inwestorów lub dewelopera, którzy planują budowę na działce, na której znajdują się relikty przeszłości lub co do której istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą zostać odkryte.

Kolejnym aspektem pracy archeologa jest tzw. nadzór archeologiczny. Zostaje on zlecony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie budowy na działce objętej ochroną archeologiczną lub na terenie, na którym przypadkowo zostało odkryte stanowisko historyczne. W ramach nadzoru archeologi monitoruje prace ziemne, zabezpiecza stanowisko (jeśli istnieje taka potrzeba) oraz prowadzi stosowną dokumentację.

Kim jest archeolog?

Kim jest archeolog?

archeolog

Ziemia kryje wiele bezcennych artefaktów przeszłości, które stanowią źródło wiedzy na temat minionych czasów. Badacze, którzy zajmują się wykopaliskami i prowadzeniem późniejszych badań to archeolodzy. Na czym polega ten zawód i jak wygląda w praktyce?

Archeolog to zawód, który związany jest ściśle z dziedziną nauki nazywaną archeologią. Zajmuje się ona odtwarzaniem społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, wodzie lub na ziemi materialnych pozostałości działań człowieka oraz szczątków zwierząt i ludzi. Obecny stan wiedzy na ten temat oraz możliwość podziwiania zachowanych artefaktów z dawnych czasów zawdzięczamy archeologom, których praca realizowana jest poprzez badania w terenie oraz późniejsze opracowywanie i dokumentację odkryć. Popkulturowa wizja barwnych przygód Lary Croft czy Indiana Jonesa niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Nie oznacza to jednak, że zawód archeologa jest nudny lub niepotrzebny. Jak współcześnie wygląda jego wykonywanie i co trzeba zrobić, aby zostać archeologiem?

Jak zostać archeologiem?

Archeolog to osoba posiadająca odpowiednie i poświadczone dokumentami kwalifikacje zawodowe, która trudni się badaniem dawnych kultur, cywilizacji oraz relacji między ludźmi a otaczającym ich światem. Archeolog znajduje się w Polsce na liście zawodów regulowanych. Oznacza to, że nadzory i badania archeologiczne może wykonywać on dopiero po uzyskaniu magistra na kierunku Archeologia oraz odbyciu 12-miesięcznych praktyk zawodowych.

Ile zarabia archeolog?

Zawód archeologa nie należy do najlepiej opłacanych. Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi 3 440 zł brutto, co sprawia, że przyciąga głównie pasjonatów historii i badań przeszłości. Na wyższe zarobki powyżej 4360 zł brutto może liczyć ok. 25% najlepiej opłacanych archeologów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim pracownicy lub właściciele firm prywatnych, pełniących usługi dla branży budowlanej.

Czym zajmuje się archeolog?

Zadaniem archeologa jest odnalezienie, dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych poprzez stosowanie różnorakich badań np. geochemicznych i geofizycznych. Posiadany tytuł uprawnia również do podejmowania pracy na stanowiskach eksperckich i naukowych, m.in. jako rzeczoznawca lub pracownik akademicki.

Współcześnie archeolodzy znajdują zatrudnienie w sektorze komercyjnym przy budowie nowych inwestycji. Wśród prowadzonych przez nich działań znajdują się ratownicze badania wykopaliskowe, których celem jest odkrycie i dokumentacja wszystkich reliktów archeologicznych znajdujących się w obrębie stanowiska archeologicznego zagrożonego inwestycją. Badania archeologiczne ratownicze prowadzi się w takim zakresie, w jakim prace ziemne mogłyby naruszyć zabytek archeologiczny. Zlecenie prac, często poprzedzone jest audytem, zleconym przez prywatnych inwestorów lub dewelopera, którzy planują budowę na działce, na której znajdują się relikty przeszłości lub co do której istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą zostać odkryte.

Kolejnym aspektem pracy archeologa jest tzw. nadzór archeologiczny. Zostaje on zlecony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie budowy na działce objętej ochroną archeologiczną lub na terenie, na którym przypadkowo zostało odkryte stanowisko historyczne. W ramach nadzoru archeologi monitoruje prace ziemne, zabezpiecza stanowisko (jeśli istnieje taka potrzeba) oraz prowadzi stosowną dokumentację.

Aktualności
Porady
Inwestycje