• Marzec

  18

  2020

Czy warto wykonywać okresowe przeglądy regałów?

Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów systemów regałowych oraz pomostów jest regulowany szczegółowo przez europejskie oraz polskie normy. Niestety, wielu pracodawców zapomina o konieczności prowadzenia takiej kontroli, nie zdając sobie sprawy z ryzyka, jakie konsekwencje mogą się wiązać z takim zaniechaniem.

Regały

Gruntowna analiza stanu regałów pozwala na zainicjowanie działań prewencyjnych przekładających si na wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum działań finansowych związanych z koniecznością zakupu nowych mebli, kosztem zniszczonych towarów czy zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników.

Uszkodzenia regałów powstałe na skutek przypadkowych uderzeń wózkiem widłowym czy nieprawidłowego składowania towarów mogą przyczynić się do osłabienia ich konstrukcji oraz zmniejszenia nośności, co prowadzić może do obniżenia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i składowanych towarów.

Do najczęstszych nieprawidłowości w eksploatacji regałów zalicza się:

 • zastawianie dróg komunikacyjnych między regałami,
 • wyrywanie kotew regałów z posadzki i uszkodzenia odbojników oraz odbojnik zabezpieczających,
 • uszkodzenia konstrukcji regałów na skutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego,
 • przekraczanie dopuszczalnych obciążeń, co prowadzi do uginania półek i odchylenia od pionu belek nośnych,
 • brak tabliczek znamionowych i naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach,
 • niedokonywanie przez użytkowników regałów ich przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

Konsekwencje takich uchybień mogą mieć bardzo poważne skutki, a co za tym idzie – niezwykle istotne jest ich wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie oraz, w miarę możliwości, zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.

Przeglądy stanów regałów powinny być przeprowadzane regularnie, w związku z tym tak ważne jest bieżące kontrolowanie ich stanu przez wyznaczony w tym celu personel odpowiadający za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkiego rodzaju zauważone usterki powinny być natychmiastowo odnotowywane i niezwłocznie zgłaszane pracodawcy. Bieżące kontrole muszą być uzupełniane przez profesjonalne inspekcje dokonywane przez rekomendowanych specjalistów. Obowiązkowi przeglądu podlegają regały paletowe rzędowe, wjezdne, przejezdne oraz przepływowe, regały wspornikowe oraz półkowe, pomosty magazynowe i systemy wielopoziomowe.

Wysokiej jakości regały dostępne są w ofercie firmy Log-System. Więcej informacji na ich temat znaleźć można na stronie: Regały Log-System

Czy warto wykonywać okresowe przeglądy regałów?

Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów systemów regałowych oraz pomostów jest regulowany szczegółowo przez europejskie oraz polskie normy. Niestety, wielu pracodawców zapomina o konieczności prowadzenia takiej kontroli, nie zdając sobie sprawy z ryzyka, jakie konsekwencje mogą się wiązać z takim zaniechaniem.

Regały

Gruntowna analiza stanu regałów pozwala na zainicjowanie działań prewencyjnych przekładających si na wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum działań finansowych związanych z koniecznością zakupu nowych mebli, kosztem zniszczonych towarów czy zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników.

Uszkodzenia regałów powstałe na skutek przypadkowych uderzeń wózkiem widłowym czy nieprawidłowego składowania towarów mogą przyczynić się do osłabienia ich konstrukcji oraz zmniejszenia nośności, co prowadzić może do obniżenia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i składowanych towarów.

Do najczęstszych nieprawidłowości w eksploatacji regałów zalicza się:

 • zastawianie dróg komunikacyjnych między regałami,
 • wyrywanie kotew regałów z posadzki i uszkodzenia odbojników oraz odbojnik zabezpieczających,
 • uszkodzenia konstrukcji regałów na skutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego,
 • przekraczanie dopuszczalnych obciążeń, co prowadzi do uginania półek i odchylenia od pionu belek nośnych,
 • brak tabliczek znamionowych i naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach,
 • niedokonywanie przez użytkowników regałów ich przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

Konsekwencje takich uchybień mogą mieć bardzo poważne skutki, a co za tym idzie – niezwykle istotne jest ich wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie oraz, w miarę możliwości, zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.

Przeglądy stanów regałów powinny być przeprowadzane regularnie, w związku z tym tak ważne jest bieżące kontrolowanie ich stanu przez wyznaczony w tym celu personel odpowiadający za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkiego rodzaju zauważone usterki powinny być natychmiastowo odnotowywane i niezwłocznie zgłaszane pracodawcy. Bieżące kontrole muszą być uzupełniane przez profesjonalne inspekcje dokonywane przez rekomendowanych specjalistów. Obowiązkowi przeglądu podlegają regały paletowe rzędowe, wjezdne, przejezdne oraz przepływowe, regały wspornikowe oraz półkowe, pomosty magazynowe i systemy wielopoziomowe.

Wysokiej jakości regały dostępne są w ofercie firmy Log-System. Więcej informacji na ich temat znaleźć można na stronie: Regały Log-System

Aktualności
Porady
Inwestycje